Rozdrabniacze - Ventura

Typ Szerokość
robocza
Ilość
bijaków
Masa
całkowita

Zapotrzebowanie
mocy

TFV 140 140 cm 12 1100 kg 60 - 150 CV
TFV 160 160 cm 16 1290 kg 80 - 150 CV
TFV 180 180 cm 16 1380 kg 90 - 150 CV
TFV 200 200 cm 20 1460 kg 90 - 150 CV
TFV 225 225 cm 22 1530 kg 120 - 150 CV